Start


Aktuellt


Kalender


Vad gör vi?


Föreningar


Om oss


Kurser


Konferens
Ny-Fiket


Länkar


Kontakta oss

Välkommen till FSO Resurscenter

I Funktionsnedsattas SamarbetsOrgan Resurscenter är vi många och vi har, med våra erfarenheter, kunskaper och idéer slutit oss samman och det gör att vi kan förändra våra levnadsvillkor.

Vår främsta uppgift är att ta tillvara funktionsnedsattas intressen. Alla ska kunna leva på samma villkor.

FSO verkar för:

  • ett samhälle med mångfald som grund
  • full delaktighet i samhällslivet och
  • jämlikhet i levnadsvillkor

För att arbeta för människor med funktionsnedsättning och stödja varandra, samverkar 33 föreningar i vår organisation. F S O:s Resurscenter är liksom sina medlemsförbund partipolitiskt och religiöst obundet.

Resurscentret främjar samarbete mellan funktionsnedsattas organisationer och arbetar med gemensamma frågor såsom utbildning för medlemmar. Ett annat viktigt arbete är att samverka med olika samhällsorgan t ex Regionförbundet, politiker, Försäkringskassan och länets kommuner.

Vi finns på Nygatan 30, 2:a vån. i Kalmar.
Öppettider måndag-fredag kl 8.00-16.00

Väl mött!

Anslagstavlan

Viktiga datum:

FSO styrelsemöte nr 2
8 februari kl 15.00 i lokal Gotland

Inbjudna är Ronald Rosengren - Strokeföreningen, Anna Olheden - landstinget och Marianne Westring Nordh - Regionförbundet för att berätta om Utvecklingsrådets arbete

FRKL- Funktionshinderrådet är den 17 februari

FSO styrelsemöte nr 3

är 8 mars kl 15.00 i lokal Gotland

Årsmöte för FSO 19 mars kl 13.00. Vi startar med lunch och har sedan mötet på Corallen i Oskarshamn. Linda Fleetwood är årsmötesordförande i år, vilket vi är glada för.

Nomineringar till FSO Resurscenters styrelse
Nu börjar det bli dags att lämna in nomineringar till FSO Resurscenters styrelse.
Läs mer här >>

Kolla på:
Internationella funktionshinderdagar

Kan du inte klicka på länkarna så har du ett annat program. Kopiera då in länken i din webbläsare, så kan du mejla oss.

FSO Resurscenter i Kalmar Län
Nygatan 30
392 34 Kalmar
Telefon:
0480-274 40

Kanslichef
Sara Cullin Rinaldo
e-post: info@fsokalmarlan.se